Nyhedsbrev december 2017

 

Vi begynder igen

 

Bogbinding begynder igen efter nytår torsdag 4. januar, kl. 19-22.

Tirsdagsholdet begynder tirsdag 9. januar kl. 13-16.

 

________________________________________________________________________________

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, som finder sted torsdag 25. januar kl. 20 i Bogbinderskolens lokale på Guldhøj.

Dagsorden fremgår af foreningens vedtægter, som alle skulle have fået et sæt af.

Medlemmer, som ikke har modtaget vedtægterne, kan få dem hos formanden.

På generalforsamlingen fastsættes det årlige kontingent, og der er valg til bestyrelsen

(alle er på valg hvert år).

 

 _______________________________________________________________________________________________________

 

Kursusplan 2018

 

Indtil videre er det planen at udbyde Bogbinderskolens klassiske weekendkurser

med en let ændret kursusbeskrivelse men reelt samme indhold.

Kurserne finder sted 10.-11. marts og 3.-4. november.

Kursusbeskrivelsen kan ses på bogbinderskolen.dk.

 

 _______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Glædelig jul og godt nytår

 

Venlig hilsen

 

Uffe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev december 2015

 

Juleafslutning

 

Bogbinderskolen holder sin traditionsrige juleafslutning torsdag 10. december kl. 20 for alle medlemmer med hyggeligt samvær over en bid brød.

Man kan enten selv medbringe sin fortæring eller bestille uspecificeret smørrebrød (25 kr pr. styk) ved at skrive sig på tavlen i kælderen eller sende en mail til undertegnede senest mandag 7. december.

Drikkevarer medbringer man selv. Har man lyst til at bidrage til underholdningen med en sjov historie, munter vise eller andre indslag, så plejer det at falde i god jord den aften.

________________________________________________________________________________

 

Vi begynder igen

 

Bogbinding begynder igen torsdag 7. januar, kl. 19-22.

Der er vinterferie 18. februar, påskeferie 24. marts og sidste ordinære bogbinderaften bliver torsdag 14. april. 

Tirsdagsholdet begynder tirsdag 5. januar kl. 13-16 og sidste gang tirsdag 12. april. Der er vinterferie tirsdag 16. februar og påskeferie 22. marts.

 

________________________________________________________________________________

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, som finder sted tirsdag 2. februar kl. 15 i Bogbinderskolens lokale på Guldhøj.

Dagsorden fremgår af foreningens vedtægter, som alle skulle have fået et sæt af.

Medlemmer, som ikke har modtaget vedtægterne, kan få dem hos formanden.

På generalforsamlingen fastsættes det årlige kontingent, og der er valg til bestyrelsen (alle er på valg hvert år).

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________

 

Kursusplan 2016

 

Weekendkurset i begyndelsen af november  måtte i år aflyses på grund af manglende tilmeldinger. Det går forhåbentlig bedre i 2016, hvor bestyrelsen har besluttet igen at udbyde weekendkurser i marts og november, særligt henvendt til begyndere og let øvede, men i øvrigt åbne for alle.

Desuden vil bestyrelsen forsøge at lave et weekendkursus i marmorering af papir i løbet af foråret, hvis der er tilstrækkelig interesse for det.

I givet fald vil vi lave kurset i samarbejde med bogbinder Anni Elkær Jensen, Mesinge, der har udstyret til at marmorere papir efter bakkemetoden. Det er ikke den mest enkle metode, men den kan give nogle meget spændende og flotte resultater. Det kræver tilmelding fra 4-6 personer at gennemføre kurset.

Skriv dig på senest ved juleafslutningen, hvis du er interesseret – enten på tavlen i kælderen eller ved mail til undertegnede.

 

 _______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Venlig hilsen

 

Uffe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev januar 2015

 

Vi begynder igen

 

Bogbinding begynder igen torsdag 8. januar, kl. 19-22. Der er vinterferie 12. februar og sidste ordinære bogbinderaften bliver torsdag 16. april.

Tirsdagsholdet begynder tirsdag 6. januar kl. 13-16 og sidste gang tirsdag 14. april.

Der er vinterferie tirsdag 10. februar.

 

________________________________________________________________________________

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, som finder sted tirsdag 24. februar kl. 15 i bogbinderskolens lokale på Guldhøj.

Dagsorden fremgår af foreningens vedtægter, som alle skulle have fået et sæt af.

Medlemmer, som ikke har modtaget vedtægterne, kan få dem hos formanden.

Sædvanligvis holder vi generalforsamlingen torsdag aften, men bestyrelsen vil gerne markere, at tirsdag også er en mulighed, når Bogbinderskolen er veletableret med aktivitetshold både tirsdag og torsdag.

På generalforsamlingen fastsættes det årlige kontingent, og der er valg til bestyrelsen (alle er på valg hvert år).

 

________________________________________________________________________________

 

 Kursusplan 2015

 

Folkeoplysningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune har bevilget tilskud til de ansøgte weekendkurser i

marts og november.

Som noget nyt vil bestyrelsen i år forsøge at udbyde kortere temakurser, især henvendt til medlemskredsen.

Afhængig af emnet kan der blive tale om endags- eller aftenkurser, eventuelt med ekstern instruktør.

Foreløbig er foreslået

 

* Restaurering, reparation, erstatning af mistede titelblade/omslag

* Alternative indbindinger, f.eks. japansk indbinding.

* Lumbeckindbinding.

 

Nyhedsbrevet som er sendt til jer på mail, er vedhæftet en liste, hvor yderligere forslag/ønsker kan skrives på. Listen afleveres til Claus

Østergaard, ligesom interesse for ovenstående emner bedes meddelt til Claus.

 

 _______________________________________________________________________________________________________

 

 Åbent værksted

 

I år holder Bogbinderskolen åbent værksted for medlemmer i to weekender.

Det bliver 11.-12. april og 3.-4. oktober.

Tilbuddet adskiller fra weekendkurserne på den måde, at det er forbeholdt Bogbinderskolens

medlemmer og der er ingen instruktør.

Der er en ansvarlig for at låse op til lokalet og aflåse om aftenen, men vedkommende er ikke

tilstede hele dagen.

Claus Østergaard åbner og lukker. Lørdag åbnes der klokken 10 og der låses efter nærmere aftale med deltagerne.

Søndag er åbningstiden klokken 10-16.

 

 _______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Godt Nytår

 

Uffe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev september 2014

 

Vi begynder igen

 

Bogbinding begynder igen torsdag 11. september, kl. 19-22. Der er efterårsferie 16. oktober og sidste ordinære

bogbinderaften bliver torsdag 11. december.

Tirsdagsholdet begynder tirsdag 9. september kl. 13-16. Efterårsferie 14. oktober og sidste gang før jul bliver 9.

december.

 

________________________________________________________________________________

 

Åbent værksted

 

Med kun to deltagere i april var det en betinget succes første gang Bogbinderskolen holdt åbent værksted.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at det skal have mere end en chance. Derfor er der igen åbent værksted i

weekenden 4.-5. oktober. Det er først og fremmest et tilbud til de medlemmer, der bor i andre landsdele,

hvorfra afstanden til Ringe forhindrer dem i at deltage tirsdage og torsdage. Tilbuddet adskiller sig fra

weekendkurserne på den måde, at det er forbeholdt Bogbinderskolens medlemmer og der er ingen instruktør.

Der er en ansvarlig for at låse op til lokalet og aflåse om aftenen, men vedkommende er ikke til stede hele

dagen.

Claus Østergaard åbner og lukker.

Lørdag åbnes der klokken 10 og der låses efter nærmere aftale med deltagerne.

Søndag er åbningstiden klokken 10-16.

 

________________________________________________________________________________

 

 Weekendkurser

 

Weekendkurset i bogbinding for begyndere og let øvede udbydes igen i weekenden 1.-2. november med Claus

Østergaard som instruktør.

Der er foreløbig seks – måske syv – tilmeldinger. Kender du nogen, som du vil

anbefale kurset, skal du ikke tøve med at gøre det – eller eventuelt tilmelde dig selv.

Som bekendt deltager aktive medlemmer til nedsat pris, hvis der er ledige pladser på kurset.

Tilmelding til Erik Bjerregaard.

Se i øvrigt program HER _______________________________________________________________________________________________________

 

 Udflugt til København

 

Der er planer om en medlemsudflugt i efteråret, blandt andet for at besøge Det Kongelige Biblioteks

bevaringsafdeling på Amager.

Troels Vejgård, der har ansvar for turen i år, er ved at undersøge muligheden for andre tilbud i programmet. Måske et besøg i auktionshuset Bruun Rasmussen, der holder bogauktion i november.

Dato, pris og program ligger således ikke fast endnu, men nærmere information følger snarest på mail og

opslag i kældereren.

 _______________________________________________________________________________________________________

 

 Juleafslutning

 

Det er naturligvis i god tid at minde om juleafslutningen torsdag 11. december kl. 20 i lokalet, men skriv den

gerne i kalenderen – også selv om du måske ikke er så flittig til at deltage i bogbindingen.

Alle medlemmer er velkomne.

 _______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Venlig hilsen

 

Uffe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev marts 2014

 

Sæsonafslutning

 

Foråret er over os, og dermed nærmer vi os afslutningen på bogbindersæsonen.

Tirsdagsholdet mødes sidste gang tirsdag 8. april og torsdagsholdet torsdag 10. april.

I forbindelse med den sidste torsdag holder vi den sædvanlige fælles og festlige afslutning med en øl og et par stykker mad – eller hvad man nu måtte have lyst til.

Man kan enten medbringe mad hjemmefra eller bestille smørrebrød. Det er vist dem, der i fagsproget kaldes

håndmadder (udgaven mellem det højt belagte og de flade klemmer).

En almindelig bestilling er to stykker plus en franskbrødsostemad, men du bestemmer selv.

Prisen for de tre stykker plejer at være en halvtredser.

Bestilling kan afgives på tavlen i kælderen.

Bogbinding begynder igen torsdag 11. september og tirsdag 16. september.

 

________________________________________________________________________________

 

Åbent værksted

 

Åbent værksted er en ny aktivitet i Bogbinderskolen.

Det er først og fremmest et tilbud til de medlemmer, der bor i andre landsdele, hvorfra afstanden til Ringe forhindrer dem i at deltage tirsdage og torsdage.

Tilbuddet adskiller fra weekendkurserne på den måde, at det er forbeholdt Bogbinderskolens medlemmer og der er ingen instruktør.

Der er en ansvarlig for at låse op til lokalet og aflåse om aftenen, men vedkommende er ikke til stede

hele dagen.

Bestyrelsen har besluttet at holde åbent værksted to weekender i år.

Den første bliver 5.-6. april, hvor Claus Østergaard, der kom med idéen til åbent værksted, åbner og lukker. Lørdag åbnes der klokken 10 og der låses efter nærmere aftale med deltagerne.

Søndag er åbningstiden klokken 9-15.

 

________________________________________________________________________________

 

Har du lyst til at sætte præg på Bogbinderskolens aktiviteter?

 

 

Som led i Bogbinderskolens udviklingsplan har bestyrelsen set på en model for den fremtidige organisering,

blandt andet med det formål at inddrage flere medlemmer aktivt i foreningsarbejdet.

To vigtige områder i den forbindelse er kurser og aktiviteter. Hensigten er at samle to udvalg, der kan stå for

tingene. Først og fremmest at komme med idéer, men også stå for planlægning og gennemførelse.

Når det gælder kurser, handler opgaven først og fremmest om idéudvikling. De eksisterende weekendkurser i

marts og november ligger i en god gænge, så det er ikke udvalgets opgave at stå for afviklingen af dem, men de

kan selvfølgelig inddrages i udvalgets overvejelser om fornyelse.

Med hensyn til aktiviteter ligger der som udgangspunkt en bunden opgave, idet bestyrelsen har besluttet at lave

endnu en medlemstur til København i efteråret '14. Målet er besøg på Kongelige Biblioteks bevaringsafdeling

på Amager samt noget mere. Hvad det mere er, må udvalget finde på.

Fra bestyrelsen er Claus Østergaard udpeget til kursusudvalget og Troels Vejgaard Jørgensen til

aktivitetsudvalget. Har du lyst til at deltage i det arbejde, så kontakt en af de to eller evt. undertegnede.

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

Forårshilsen

 

Uffe

 

 

Nyhedsbrev december 2013

 

Vi begynder igen

 

Bogbinding begynder igen torsdag 9. januar, kl. 19-22. Der er vinterferie 20. februar og sidste ordinære bogbinderaften bliver torsdag 10. april.

Tirsdagsholdet fortsætter hver tirsdag kl. 13-16. Første gang tirsdag 7. januar og sidste gang tirsdag 8. april. Der er vinterferie tirsdag 18. februar.

 

________________________________________________________________________________

 

 Indkaldelse til generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, som finder sted torsdag 30. januar kl. 20 i bogbinderskolens lokale på Guldhøj.

Dagsorden fremgår af foreningens vedtægter, som alle skulle have fået et sæt af.

Medlemmer, som ikke har modtaget vedtægterne, kan få dem hos formanden.
Blandt andet skal generalforsamlingen drøfte et forslag om aktivitetslørdag som supplement til de egentlige kurser med undervisning samt muligheden for en gentagelse af københavnerturen i 2014.

Desuden skal vi på generalforsamlingen fastsætte 2014-kontingent for henholdsvis aktive og passive medlemmer. Der er valg til bestyrelsen (alle er på valg hvert år).

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Kursusplan 2014

 

Folkeoplysningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune har bevilget tilskud til de ansøgte weekendkurser i marts og november.
Nærmere om weekendkurserne og Bogbinderskolens aktiviteter i det hele taget kan læses HER

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Udflugten til Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek

 

Mandag morgen, den 28. oktober, mødtes vi på banegården i Nyborg, ni fynske hobbybogbindere, og på hovedbanegården i København stødte Jane fra Karise til.

Vi gik i nogenlunde tørt vejr til Rigsarkivet på Slotsholmen, hvor Bjørn Larsen fra Jules Verne-selskabet ventede på os. Vi havde i forvejen en aftale med arkivar Jørgen Mikkelsen, der viste os rundt i Rigsarkivets sale og magasiner.

Han fortalte blandt andet, at Rigsarkivet om et par år skal rømme de historiske bygninger over for Christiansborg og samle alle aktiviteter i nybygeri på Kalvebod Brygge.

Under rundvisningen fik vi blandt andet lejlighed til at se originale fæstnings- og købstadskort, samt bladre i Carsten Niebuhrs håndskrevne manuskripter fra den store ekspedition i 1760'erne.


Fra Rigsarkivet gik vi den korte vej til Den Sorte Diamant og frokost i husets café. Derefter så vi den aktuelle udstilling ”Nordiske Bogbind 2013”.

En række både klassiske og mere utraditionelle bind – meget forskellige. Navnlig fik vi lejlighed til at hilse på et par bogbindere fra Det Kongelige Biblioteks bevaringsafdeling. De demonstrerede blandt andet en helt ny teknik med hensyn til fremstilling af forsats. Den vil flere af os gerne arbejde videre med. Udflugtens sidste program var en guidet rundvisning på Det Kongelige Bibliotek, både den nye og den gamle afdeling, hvor vi så læsesale og magasiner og som sidste punkt en udstilling om bibliotekets skatte.


Vi forlod diamanten gennem en sidedør, da hovedindgangen var blevet lukket på grund af stormen. Det blev så den første etape af en meget langvarig og besværlig hjemrejse. Togaflysning og ventetid på taxi. Vi var hjemme klokken et om natten – seks timer forsinket, men bortset fra det var det en rigtig spændende tur.

Billeder fra turen kan ses HER.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Godt Nytår

 

Uffe

 

 

Nyhedsbrev september 2013

 

Vi begynder igen

 

Bogbinding begynder igen torsdag 12. september, kl. 19-22. Der er efterårsferie 17. oktober og sidste ordinære

bogbinderaften bliver torsdag 12. december.

Tirsdagsholdet begynder tirsdag 17. september kl. 13-16. Efterårsferie 15. oktober og sidste gang før jul bliver

10. december.

 

________________________________________________________________________________

 

 Weekendkurser

 

Weekendkurset i bogbinding for begyndere og let øvede udbydes igen i weekenden 2.-3. november med Claus

Østergaard som instruktør. Der er foreløbig seks tilmeldinger, men stadig ledige pladser. Kender du nogen, som

du vil anbefale kurset, skal du ikke tøve med at gøre det – eller eventuelt tilmelde dig selv. Som bekendt

deltager aktive medlemmer til nedsat pris, hvis der er ledige pladser på kurset.

Tilmelding til Erik Bjerregaard.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Udflugr til Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek

 

Desværre har det været nødvendigt at udskyde den planlagte tur til København, da Det Kongelige Biblioteks

bevaringsafdeling ikke har tid til at have os på besøg 25. september, fordi afdelingen har travlt med

forberedelser til en udstilling på Den Sorte Diamant.

Som det fremgår af referat fra nyligt bestyrelsesmødet, er det programpunkt prioriteret så højt, at bestyrelsen

har valgt at udsætte udflugten til oktober. Det bliver en af de dage, hvor bevaringsafdelingen har arbejdende

værksted i forbindelse med udstillingen ”Nordiske bogbind” på Den Sorte Diamant.

Jeg skal derfor endnu engang bede om tilbagemelding på mail vedrørende en række mulige datoer.

De primære datoer er: Lørdag 5. oktober, mandag 28. oktober og tirsdag 29. oktober.

Sekundære datoer er onsdag 9. oktober, torsdag 10. oktober, lørdag 12. oktober og fredag 1. november.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Venlig hilsen

 

Uffe

 

 

Nyhedsbrev april 2013

Sæsonafslutning

 

Selv om kulden har bidt sig fast i landet og ikke rigtig vil slippe sit tag, siger kalenderen forår, og dermed slutter

vi også bogbindersæsonen.

Tirsdagsholdet mødes sidste gang tirsdag 9. april og torsdagsholdet torsdag 11. april.

I forbindelse med den sidste torsdag holder vi den sædvanlige fælles og festlige afslutning med en øl og et par stykker mad – eller hvad man nu måtte have lyst til.
Man kan enten medbringe mad hjemmefra eller bestille smørrebrød. Det er vist dem, der i fagsproget kaldes håndmadder (udgaven mellem det højt belagte og de flade klemmer).

En almindelig bestilling er to stykker plus en franskbrødsostemad, men du bestemmer selv.

Prisen for de tre stykker plejer at være en halvtredser.
Bestilling afgives på tavlen i kælderen eller evt. til Knud på 62 62 34 71 senest tirsdag 9. april.
Bogbinding begynder igen torsdag 12. september og tirsdag 17. september.

 

________________________________________________________________________________

 

 Udflugt til Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek

 

Som nævnt i referatet fra det seneste bestyrelsesmøde arbejdes der med planlægning af en udflugt til København med besøg på Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek.

Sidstnævnte har en meget smuk samling af eksempler på bogbind gennem tiderne.

Tanken er at lave en heldagsudflugt, gerne med ægtefæller/partnere,  for eksempel i september, men før der

laves endelige aftaler om besøg, rundvisning og lignende, vil det være rart med en forhåndstilkendegivelse

for at se, hvor stor interessen er.

Send derfor – gerne allerede i dag – en mail eller anden besked til Harald (hastad@mail.dk – 62 62 10 18)

eller til undertegnede.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Billeder på hjemmesiden

 

Forleden oplevede jeg at blive kontaktet af en håndværker fra Nyborg, der søgte råd om, hvordan han kunne fjerne ryggen på lumbecklimede magasiner.

Han havde f.eks. forsøgt sig med en kapsav (!) før han gik på nettet og googlede sig frem til vores hjemmeside på et af de første opslag.
Og lad mig endnu engang opfordre til at sende Carl nogle billeder. Dels genrebilleder fra aktiviteterne og dels billeder af indbindinger til galleriet på nettet.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Venlig hilsen

 

Uffe

 

 

 

Bogbinderskolen i Ringe Floravej 17 5750 Ringe