Bogbindet

Hjørner laves og pålimes.

Løsryggen udmåles og sættes på.
Rygmaterialet sættes på.

Ryggen sættes på.

Falsen presses.

Sidepapir skæres til og sættes på bogen.

Bogen pappes op, og det færdige bog presses.