Bogbinderskolen Ringe blev stiftet i foråret 2000 af otte personer med bogbinding som hobby. Vi ønskede en aftenskole uafhængig af de store oplysningsforbund, politiske interesser og andre hensyn, som kunne får forrang for det faglige.

Bogbinderskolens formål er at udvikle kendskabet til håndbogbinding, kunstnerisk, håndværksmæssigt og historisk gennem undervisning og praktik samt udstillingsvirksomhed.

Bogbinderskolen råder over en del værktøj, som kursusdeltagere og medlemmer kan benytte.
Brugt værktøj annonceres af og til i Gul&Gratis, ligesom der findes specialforretninger, hvor værktøjet kan erhverves.
Pap, papir, klister og lim kan købes gennem Bogbinderskolen eller i specialforretninger.

Bogbinderskolen Ringe er en forening, som deltagerne i vores kurser opfordres til at melde sig ind i. Medlemskab er dog ingen betingelse for deltagelse i weekendkurserne.

Foruden kursusvirksomheden arrangerer Bogbinderskolen udflugter til bogbinderværksteder, museer, udstillinger, ligesom Bogbinderskolen i mindre omfang selv laver udstillinger og andre offentlige arrangementer.

Bogbinderskolen er medlem af oplysningforbundet FORA.