Om bogbinderskolen.

Lidt om os selv

Formål

Bogbinderskolen Ringe blev stiftet i foråret 2000 af otte personer med bogbinding som hobby. Vi ønskede en aftenskole uafhængig af de store oplysningsforbund, politiske interesser og andre hensyn, som kunne få forrang for det faglige. Bogbinderskolens formål er at udvikle kendskabet til håndbogbinding, kunstnerisk, håndværksmæssigt og historisk gennem undervisning og praktik samt udstillingsvirksomhed.

Håndværk

   En bog er mere end blot en god historie, dybe tanker eller praktiske råd. Den er en håndgribelig fysisk genstand. Den kan eksempelvis være en billigbog med papomslag eller et stort opslagsværk med helbind skjult i farvestrålende smudsomslag.Bogbinding er et gammelt håndværk. Længe før Gutenberg trykte sine første bibler, havde de gamle munke udviklet de metoder, som bogbindere også i dag benytter. I hvert fald når det gælder bogbinding som hobby.En håndindbunden bog fra et professionelt værksted kan sagtens koste mere end 1000 kroner, og det er mere end de fleste vil bruge på en bog. Det kan gøres langt billigere, hvis man selv tager fat, og det er slet ikke så vanskeligt at nå frem til et godt resultat. Omkring 80 kroner for materialerne til en bog, men så får man også guldtryk på bogryggen. Guldtrykket kan undlades, da det udgør tre fjerdedele af udgiften.

Værktøj og Materialer

Bogbinderskolen råder over en del værktøj, som medlemmer og kursusdeltagere kan benytte. Brugt værktøj annonceres af og til i Gul&Gratis, ligesom der findes specialforretninger, hvor værktøjet kan erhverves. Pap, papir, klister og lim kan købes gennem Bogbinderskolen eller i specialforretninger.

Medlemsskab

Bogbinderskolen Ringe er en forening, som deltagerne i vores kurser opfordres til at melde sig ind i. Medlemskab er dog ingen betingelse for deltagelse i weekendkurserne. Foruden kursusvirksomheden arrangerer Bogbinderskolen udflugter til bogbinderværksteder, museer, udstillinger, ligesom Bogbinderskolen i mindre omfang selv laver udstillinger og andre offentlige arrangementer. Bogbinderskolen er medlem af oplysningforbundet FORA.