CORONA

OPDATERET 4. SEPTEMBER 2022

Alle restriktioner er ophævet.

OPDATERET 5. SEPTEMBER 2021

Restriktionerne for indendørs aktiviteter er hævet. Derfor vil vi arbejde som sædvanligt i Bogbinderskolen Ringe. Det henstilles til alle brugere om stadig at holde afstand og anvende sprit.

OPDATERET 12.JANUAR 2021

Sæson starten er udsat indtil restriktionerne tillader at vi samles. Kurset i weekenden 6. – 7. marts er aflyst.

Opdateret 30. oktober 2020.

Med virkning fra i dag og foreløbig til årets udgang, er brug af mundbind (eller visir) obligatorisk, når der opholder sig mere end én person i lokalet på Guldhøj. Mundbindet kan fjernes, mens man sidder ned. Anbefalingen vil dog være, at man beholder mundbindet på, såfremt man hyppigt rejser sig for at hente værktøj eller af andre grunde bevæger sig omkring i lokalet.

Alle tidligere udmelde retningslinjer er stadig gældende.

27. august 2020

Tag ansvar – vis hensyn

Bestyrelsen har fastsat følgende retningslinjer for anvendelsen af Bogbinderskolens lokaler på Guldhøj i den kommende tid:

Antal/afstand

 • Der må maksimalt opholde sig 10 personer i det store lokale samtidig i forbindelse med værkstedsaktiviteter. Siddende skal der holdes en afstand på mindst en meter til naboen. Hold samme afstand eller større ved færdsel i lokalet.
 • I det lille lokale må der maksimalt være tre personer samtidig.

Udluftning

 • Ved ankomst tænder første fremmødte for ventilator i begge lokaler – lad om muligt døren til gangen stå åben.
 • Sidste mand slukker ventilatorerne.

Værnemidler

 • Foreningen stiller håndsprit til rådighed. Afsprit hænder ved ankomst, hver gang der skiftes arbejdssted/værktøj og gerne flere gange end det. Brug af håndsprit er obligatorisk.
 • Der stilles også engangshandsker til rådighed, hvis man ønsker at gøre brug af det.

Kaffepause

 • For at kunne holde fornøden afstand er det fælles kaffebord stillet i bero. Kaffepausen holder man ved sin arbejdsplads.
 • Medbring egen kaffekop eller skriv navn på en af foreningens kaffekopper, så disse kun benyttes af samme person.

Rengøring

 • Brug af tekstilhåndklæder ophører. Benyt i stedet papirhåndklæder. Disse benyttes – vædet med sprit – også til aftørring af værktøj efter brug.
 • Inden lokalet forlades foretages hver gang følgende rengøring: Gulvet fejes, alle borde aftørres med spritklud og affaldsspande tømmes.
 • Lokalet efterlades med alle borde ryddede.

UPDATE  Nyhedsbrev 6. april 2020

Sommerpause

Selv om statsministeren har åbnet en dør på klem for en langsom tilbagevenden til normale tilstande efter påske, så omfatter det næppe en invitation til sæsonafslutning i Bogbinderskolen efter vores skik og brug. Bestyrelsen har derfor vedtaget at forårssæsonen er slut, ligesom der ikke arbejdes videre med planerne om en udflugt på nuværende tidspunkt.

Vi begynder igen

Bogbinding begynder igen torsdag 10. september, kl. 19-22. Der er efterårsferie 15. oktober og sidste ordinære bogbinderaften bliver torsdag 10. december.

Tirsdagsholdet fortsætter med start tirsdag 8. september kl. 13-16. Efterårsferie 13. oktober og sidste gang før jul bliver 8. december.

Hermed ønskes alle en god påske – og en god sommer. Og ikke mindst de bedste ønsker om at bevare helbredet i disse coronatider.

Venlig hilsen

Uffe

12. marts 2020.

Bogbinderskolen følger regeringens henstilling om at indstille al ikke nødvendig mødeaktivitet for at begrænse smittespredningen af coronavirus. Da sæsonafslutningen alligevel nærmer sig, har bestyrelsen besluttet ikke at begrænse indstillingen til 14 dage, men til at være gældende indtil videre.

Det er fortsat muligt at benytte lokalet på individuel basis, idet bestyrelsen naturligvis forventer, at alle iagttager de officielle anbefalinger for omgang med hinanden (brug håndsprit, hold afstand, undgå kropskontakt). Har man ikke selv nøgle, men behov for at komme i lokalet for at hente materialer eller bøger, man er i gang med, kan kontakt om lån af nøgle ske til undertegnede eller til tilsynsførende Ib Hansen (29 11 35 50).

Ringe. 12. marts 2020

Uffe

Formand: Uffe Tønning
Åvangen 96, 5750 Ringe62 62 37 54
E-mail: uffe@midtfyn.net