Restaurering sider

Forsider kan forbedres til et præsentabelt niveau.

Før
Efter
Før. Siden for smal
Efter.Bredden er nu OK
Forsiden med uvedkommende stempler og mærker.
Efter. Nu er siden renset.